ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
New Peace Studio

ការ​ដាក់​អន្ទាក់ សត្វឥន្រ្ទី ដោយ​ប្រើ​កូនចាប់​ ​(មានវីដេអូ)