ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការស្ទួចត្រីនាគមួយក្បាលយ៉ាងធំ នៅក្នុងតំបន់ព្រៃ​ AMAZON