ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្តារចុច Windows Phone របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone លែងមានទៀតហើយ

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានចេញនូវក្តារចុច Windows របស់ខ្លួនជាលើកដំបូងសម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone ជាងមួយឆ្នាំមុន ជាមួយនឹងរបៀបប្រើដៃតែមួយគត់ ។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Microsoft បានលុបវាពី App Store ហើយលើកទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ឱ្យទាញយក SwiftKey ជំនួសវិញ នេះបើយោងតាមកំណត់ត្រាគាំទ្រដែលបានប្រទះឃើញដោយ Windows Central ។ “ការពិសោធលំហូរពាក្យឥឡូវនេះបានបញ្ចប់ហើយ” ។

ក្រុមហ៊ុន Microsoft បានសាកល្បងចេញនូវក្តារចុចមួយចំនួនរបស់ iOS ហើយឥឡូវនេះវាបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនកំពុងផ្តោតតែលើ SwiftKey បន្ទាប់ពីទទួលបានកម្មវិធីកាលពីឆ្នាំមុន។ យើងមិនបានឃើញការបន្ថែមដ៏សំខាន់ណាមួយទៅ SwitchftKey ទេចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន Microsoft បានទិញវា។ ក្រៅពីការព្យាករសញ្ញាអារម្មណ៍ Swiftmoji ដាច់ដោយឡែកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុន។ ក្តារចុច SwiftKey របស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ឥឡូវនេះប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្តារចុច Gboard របស់ Google និងក្តារចុច iOS និង Android ជាច្រើនផ្សេងទៀត ៕ ហេង លក្ខិណា