ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
" alt="" width="1024" height="100" />" alt="" width="1045" height="100" />

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចេញព្យាករណ៍អាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ (UPDATE)

ចែករំលែក៖

13221376_477850109073567_8584244545373131781_o

 


ចែករំលែក៖