ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Lenovo និង Google បានបង្កើត Echo Show ផ្ទាល់របស់ពួកគេដែលគាំទ្រ YouTube

ជំនួយការផ្ទាល់ Google មាននៅគ្រប់ទីកន្លែង។ វាមាននៅលើទូរស័ព្ទ TVs smartwatches និងសូម្បីតែនៅក្នុងរថយន្ត។ ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុន Google ត្រូវបានលេងដេញចាប់ជាមួយ Echo របស់ Amazon សម្រាប់ឆ្នាំនេះ ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន នេះកំពុងតែបេាះជំហានដ៏ធំមួយដើម្បីពង្រីកឧបករណ៍ជំនួយផ្ទាល់ខ្លួន របស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងបង្ហាញស្មាតហ្វូនថ្មីមួយដែលត្រូវ បានរចនាឡើងសម្រាប់ដៃគូដូចជាក្រុមហ៊ុន Lenovo ដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍អេកូបង្ហាញខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់។

ក្រុមហ៊ុន Lenovo គឺជាដៃគូដំបូងគេបង្អស់សម្រាប់ការបង្ហាញ Google Smart ថ្មី ហើយក្រុមហ៊ុន JBL, LG និង Sony ក៏ផលិតឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរ។ គួរឱ្យចម្លែកក្រុមហ៊ុន Google មិនបង្កើត Hardware ផ្ទាល់ខ្លួនដូចអ្វីដែលខ្លួន បានធ្វើជាមួយ Google Home, Google Home Mini និង Google Home Max ទេ។ ក្រុមហ៊ុននេះទុកវាឱ្យដៃគូដើម្បីបង្កើតការបង្ហាញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេឥឡូវនេះ។

ការបង្ហាញទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងច្បាស់ដើម្បីកំណត់គោលដៅអេកូបង្ហាញរបស់ Amazon ដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ ជាពិសេសដោយសារតែការដកចេញរបស់ Google ពី YouTube សម្រាប់ឧបករណ៍ ជាក់លាក់នោះ ៕ ហេង លក្ខិណា