ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងនាំយកហ្គែម Xbox ដើម 19 គ្រឿងទៅ Xbox One រួមទាំងហ្គេម Star Wars ផងដែរ

ចែករំលែក៖

ក្រុមហ៊ុន Microsoft កំពុងនាំយកហ្គែម Xbox ដើម 19 គ្រឿងទៅ Xbox One នៅខែនេះរួមទាំងពានរង្វាន់ Star Wars ចំនួន 6 ផងដែរ។ ការបន្ថែមនេះនាំមកនូវចំនួនសរុបនៃល្បែងឆបគ្នារបស់ Xbox ដើមទៅ 32 បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Microsoft បានដាក់បង្ហាញ 13 ចំណងជើងកាលពីឆ្នាំមុន។ ហ្គេមទាំងអស់នឹងដំណើរការតាមរយៈឌីវីឌីដែលមានចំណងជើងឬច្បាប់ឌីជីថលពី Microsoft Store ។ នេះគឺជាបញ្ជីពេញលេញនៃល្បែងដែលនឹងមាននៅចុងខែនេះ:

ហ្គែម XBOX ដើមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 17 ខែមេសា :

Blinx: The Time Sweeper
Breakdown
Conker: Live & Reloaded
The Elder Scrolls III: Morrowind
Hunter: The Reckoning
Jade Empire
Panzer Dragoon Orta
SSX 3

ហ្គែម XBOX ដើមដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 26 ខែមេសា :
Destroy All Humans!
Full Spectrum Warrior
Mercenaries: Playground of Destruction
MX Unleashed
Panzer Elite Action: Fields of Glory (Europe only)
Star Wars: Battlefront
Star Wars: Battlefront II
Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy
Star Wars: Jedi Starfighter
Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords
Star Wars: Republic Commando

ជាមួយនឹងការបន្ថែមរបស់ Xbox ដើម, Microsoft ក៏បាននាំយកមកបន្ថែម Xbox One X បានធ្វើឱ្យទាន់សម័យកាន់តែប្រសើរឡើងទៅ Xbox ដែលមានស្រាប់ហ្គេម 360 ។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាំងនោះនឹងមាននៅថ្ងៃនេះហើយពួកគេនឹងនាំមកនូវភាពប្រសើរឡើងដល់ហ្គេមខាងក្រោម:
Darksiders
Gears of War 2
Portal 2
Red Dead Redemption
Sonic Generations (first time available on Xbox One)
Star Wars: The Force Unleashed ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖