ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Toyota និង Mazda នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតរថយន្តថាមពលអគ្គីសនី

ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកតៃវ៉ាន់ (និងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ Apple) របស់ Foxconn បានប្រកាសរោងចក្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Wisconsin ដើម្បីផលិតទូរទស្សន៍ ជាផ្នែកមួយនៃការវិនិយោគ 10 ពាន់លានដុល្លារ ធំជាងមុនចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Toyota និងក្រុមហ៊ុន Mazda បានប្រកាសអំពីការលក់រថយន្តរបស់ខ្លួន។ ពួកគេកំពុងចូលរួមកម្លាំងដើម្បីសាងសង់រោងចក្រដំឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងផ្តោតទៅលើថាមពលអគ្គិសនី។

រោងចក្រនេះនឹងចំណាយអស់ 1,6 ពាន់លានដុល្លារហើយនឹងផលិតរថយន្តប្រហែល 300,000 គ្រឿងក្នុងមួយឆ្នាំ។ វាមិនច្បាស់ទេថាតើនៅអាមេរិកនឹងមានទីតាំងនៅកន្លែងណា ប៉ុន្តែវានឹងបង្កើតការងារសម្រាប់មនុស្សប្រហែល 4000 នាក់។ ក្រុមហ៊ុន៊Toyota ក៏នឹងយកភាគហ៊ុនចំនួន 5 ភាគរយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Mazda ផងដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

ភាពជាដៃគូនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ល្អមួយនៅពេលដែលអ្នកពិចារណាពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន EV មានភាពច្របូកច្របល់។ សព្វថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនរថយន្តមិនត្រឹមតែប្រកួតប្រជែងគ្នាទេ។ ពួកគេក៏ប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចដែលចាប់អារម្មណ៍លើអាជីវកម្ម EV និងអាជីវកម្មបើកបរខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែរ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនប្រមូលផ្ដុំធនធានរបស់ពួកគេនិងប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារ EV និងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា៕ ហេង លក្ខិណា