ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
New Peace Studio

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចាប់បើកយុទ្ឋនាការ ឃោសនា បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅទូទាំងប្រទេស

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចាប់បើកយុទ្ឋនាការ ឃោសនា បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ នៅទូទាំងប្រទេស។

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជាគណបក្សឈ្នះឆ្នោត ដែលបាន​ដឹកនាំប្រទេស និងកសាងកម្ពុជាអោយរីកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ងៃនេះ។

សូមចូលរួមសមាជគណបក្សនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នា!

យើងបោះឆ្នោតគាំទ្រ គណបក្សប្រជជនកម្ពុជា គឺដើម្បីសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន!

 

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1340099309371896/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″] [fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1340090129372814/” width=”600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]