ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គ្រូចាប់ពស់ (មានវីដេអូ)

13413928_1105772689483917_530224842_n