ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ឆ្កែព្រៃ​ និង​ ឆ្កែ Hyena ចាប់សត្វស៊ីទាំងរស់​ (មានវីដេអូ)