ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ដំរី​ដេញ​មនុស្ស​នៅឥណ្ឌា​ (មានវីដេអូ)