ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

តោសំលាប់ឆ្កែ Hyena (មានវីដេអូ)