ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ពស់ថ្លានមួយក្បាលបានលេបសត្វជាច្រើនបណ្តាលអោយស្លាប់