ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ពស់ថ្លាន់មួយក្បាលបានលេបសត្វក្តាន់ទាំងមូល (មានវីដេអូ)