ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
New Peace Studio

ពិតជាខ្លាំងមែនហ៊ានប្រលែងជាមួយសត្វតោ (មានវីដេអូ)