ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា Maccabi, Apollon, Qabala, Astra, Aberdeen មានរំពឹងជើងទី១

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Maccabi, Apollon, Qabala, Astra, Aberdeen ជាក្រុមដែលមានសង្ឃឹមយក ឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ ជើងទី១ ក្នុងការប្រកួតជម្រុះ UEFA Europa League ជុំទី២ ។

ជម្រុះ UEFA Europa League
Irtysh Vs Crvena
Irtysh ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dunav ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dunav ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Tobol ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Crvena ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Partizan​១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Floriana ៣-០ ​ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Floriana ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Kairat Vs Skënderbeu
Kairat ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Atlantas ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Atlantas ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Akzhayik ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Skënderbeu ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Rabotnički ១-១ ក្រៅផ្ទះ​​ ឈ្នះ Sant Julià ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Sant Julià ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Maccabi Vs KR
Maccabi ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Spartak ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Tirana ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Tirana ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
KR ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ SJK ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Stjarnan ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ SJK ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Rabotnički Vs Dinamo Minsk
Rabotnički ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Skënderbeu ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Tre Penne ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Tre Penne ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។
Dinamo Minsk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vitebsk ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ NSÍ ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Čist́ ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Ružomberok Vs Brann
Ružomberok ៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Třinec ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Vojvodina ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vojvodina ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Brann ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sarpsborg ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Vålerenga ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Stabæk ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Shkendija Vs HJK
Shkendija ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pelister ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dacia ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Dacia ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
HJK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Connah’s ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Inter Turku ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Connah’s ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Nõmme Vs Videoton
Nõmme ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ B36 ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ B36 ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Vaprus ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Videoton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Balzan ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Balzan ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Paksi SE ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Brøndby Vs VPS
Brøndby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Taastrup ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Næstved ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Qarabağ ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
VPS ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Olimpija ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Mariehamn ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Olimpija ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Rheindorf Vs Dinamo Brest
Rheindorf ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ St. Gallen ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Chikhura ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Chikhura ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Dinamo Brest ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Gorodeya ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Gomel ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Smorgon ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Liepāja Vs Sūduva
Liepāja ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Crusaders ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Crusaders ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Daugavpils ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sūduva ៥ប្រកួតចុងក្រោយ​គឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Koralas ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Shakhtyor ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Shakhtyor ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Haugesund Vs Poznań
Haugesund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Coleraine ៧-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Tromsø ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Coleraine ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Poznań ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hapoel Be’er ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Pelister ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Pelister ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Apollon Vs Zaria
Apollon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mladá Boleslav ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Admira ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Rapid Wien ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Zaria ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sarajevo ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sarajevo ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sheriff ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Östersunds Vs Galatasaray
Östersunds ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sundsvall ៤-០ ក្រៅផ្ទះ​ ស្មើ AIK ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Jönköpings ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Galatasaray ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Konyaspor ២-១ ក្នុងផ្ទះ ​ឈ្នះ Gyirmót ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Diósgyőr ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Vaduz Vs Odd
Vaduz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ St. Gallen II​២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bala ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bala ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Odd ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ballymena ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sarpsborg ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Ballymena ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Qabala Vs Jagiellonia
Qabala ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fulpmes ៨-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Akhmat ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Ludogorets ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Jagiellonia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stilon ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dinamo Batumi ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Dinamo Batumi ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Astra Vs Zira
Astra ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Triglav ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Anzhi ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Rijeka ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Zira ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Viitorul ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Differdange ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Differdange ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Valletta Vs Utrecht
Valletta ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hamrun ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Folgore ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Folgore ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Utrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Jodan Boys ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Rubin Kazan​១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Ufa ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Niederkorn Vs AEL
Niederkorn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Racing ៥-៤ ក្រៅផ្ទះ​ ចាញ់ Rangers ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Rangers ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
AEL ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lokomotiv ២-០ ក្រៅផ្ទះ ​ឈ្នះ St Joseph’s ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ St Joseph’s ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Beitar Vs Botev
Beitar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Maccabi ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Vasas ៤-៣ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Vasas ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Botev ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Partizani ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Maritsa ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Partizani ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Norrköping Vs​ Trakai
Norrköping ២ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Örebro ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Prishtina ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Elfsborg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Trakai ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Garliava ៨-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ St. Johnstone ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ St. Johnstone ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Bratislava Vs Lyngby
Bratislava ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nitra ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Pyunik ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Inter Bratislava ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Lyngby ៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Midtjylland ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bangor ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bangor ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Hajduk ​Vs Levski
Hajduk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Inter Zaprešić ៦-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Koprivnica ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Rudar ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Levski ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vereya ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sutjeska ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sutjeska ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Sturm Graz Vs Mladost
Sturm Graz ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Austria Wien ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ København ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Mladá ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Mladost ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lovćen ៧-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gandzasar ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Gandzasar ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Trenčín Vs Bnei Yehuda
Trenčín ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Žilina ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Torpedo Kutaisi ៥-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Torpedo ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bnei Yehuda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Maccabi ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cherno More ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Beroe ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Željezničar Vs AIK
Željezničar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Široki Brijeg ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Zeta ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Zeta ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
AIK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Östersunds ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ KÍ ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Kalmar ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Cork Vs Larnaca
Cork ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Levadia ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Levadia ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ St Patrick’s ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Larnaca ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Zagłębie ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Lincoln Red Imps ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Lincoln Red Imps ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Aberdeen Vs Široki
Aberdeen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Celtic ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ St. Johnstone ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Arbroath​ ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Široki ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Željezničar ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Ordabasy ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Ordabasy ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Osijek Vs Luzern
Osijek ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Krško ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ UE Santa Coloma ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ UE Santa Coloma ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
Luzern ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lustenau ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sandhausen ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Strasbourg ៤-៤ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Panionios Vs Gorica
Panionios ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Athens ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្ន​ះ Olympiakos ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ APOEL ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Gorica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Koprivnica ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Shirak ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Shirak ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Shamrock Vs Boleslav
Shamrock ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sligo ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Stjarnan ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Celtic ៩-០ ក្នុងផ្ទះ។
Boleslav ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Apollon ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rostov ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Sturm Graz ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Troyes Vs Lens
Troyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Lorient ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Lorient ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Orléans ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Lens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Quevilly ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Avranches ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Chambly ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Ferencváros Vs Kaiserslau
Ferencváros ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vasas ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Jelgava ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Jelgava ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Midtjylland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Derry ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Derry ៤-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Horsens ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Valur​ Vs Domžale
Valur ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Ventspils ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Ventspils ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Stjarnan ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Domžale​ ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Flora ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dinamo Bucureşti ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Flora ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

CONCACAF Gold Cup
Salvador Vs Curaçao
Salvador ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Honduras ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ecuador ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Mexico ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Curaçao ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Martinique ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Jamaica ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Jamaica ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/03/17Curaçao 1 – 1 Salvador
09/09/15Salvador 1 – 0 Curaçao
05/09/15Curaçao 0 – 1 Salvador
16/10/88Salvador 5 – 0 Curaçao
01/10/88Curaçao 0 – 1 Salvador
16/07/78Curaçao 0 – 1 Salvador
15/12/68Curaçao 1 – 2 Salvador

NKD-36x6_outline

Mexico Vs Jamaica
Mexico ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Paraguay ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Portugal ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Salvador ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Jamaica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ French Guyana ​១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Curaçao ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Curaçao ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/06/16Mexico 2 – 0 Jamaica
27/07/15Jamaica 1 – 3 Mexico
05/06/13Jamaica 0 – 1 Mexico
07/02/13Mexico 0 – 0 Jamaica
12/10/08Jamaica 1 – 0 Mexico
07/09/08Mexico 3 – 0 Jamaica
13/07/05Mexico 1 – 0 Jamaica

ប្រេស៊ីល Serie A
Flamengo Vs Grêmio
Flamengo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ São Paulo ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Palestino ៥-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Gama ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Grêmio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Palmeiras ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Godoy Cruz ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Avaí ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/02/17Flamengo 2 – 0 Grêmio
21/08/16Flamengo 2 – 1 Grêmio
23/05/16Grêmio 1 – 0 Flamengo
02/11/15Grêmio 2 – 0 Flamengo
19/07/15Flamengo 1 – 0 Grêmio
08/12/14Grêmio 1 – 1 Flamengo

São Paulo Vs Atlético GO
São Paulo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fluminense ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Flamengo ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Santos​៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Atlético GO ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gama ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Santos ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Vitória ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/10/12São Paulo2-0Atlético GO
26/07/12AtléticoGO 4-3São Paulo
17/10/11AtléticoGO 3-0 São Paulo
24/07/11São Paulo 2-2 AtléticoGO
29/11/10AtléticoGO 1-1 São Paulo
03/09/10São Paulo 2-1 AtléticoGO

Recife Vs Braunschweig
Recife ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Atlético PR ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Arsenal ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Coritiba ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Chapecoense ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Defensa ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Fluminense ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Atlético PR ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/10/16Chapecoense 3 -0 Recife
27/06/16Recife 5 – 1 Chapecoense
28/09/15Recife 3 – 0 Chapecoense
28/06/15Chapecoense 1 -1 Recife
14/05/15Recife 2 – 0 Chapecoense
07/05/15Chapecoense 2 -0 Recife

Avaí Vs Coritiba
Avaí ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Botafogo ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Ponte ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Grêmio ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Coritiba ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cruzeiro ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Gama ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Recife ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/03/16Coritiba 3 – 0 Avaí
07/09/15Avaí 0 – 2 Coritiba
31/05/15Coritiba 1 – 2 Avaí
28/11/11Coritiba 1 – 0 Avaí
22/08/11Avaí 0 – 0 Coritiba
01/04/10Coritiba 0 – 1 Avaí

ឆេក Cup
Havlíčkův Vs Slavoj
Havlíčkův ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Stará Říše ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ždírec nad ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Viktorie Přerov ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Slavoj ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Uherský Brod ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Žďár nad Sázavou ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Holešov ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/03/16Slavoj 1 – 1 Havlíčkův
23/08/15Havlíčkův 1 – 2 Slavoj
22/03/15Havlíčkův 3 – 1 Slavoj
24/08/14Slavoj 1 – 2 Havlíčkův
អេហ្សុីប Premier League

Taa’den Vs MVV
Taa’den ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tanta ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sharqiya ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Makasa ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Smouha ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ ZESCO United ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Geish ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Recreativo ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/12/16Smouha 2 – 1 Taa’den

អេហ្សុីប Cup
Geish Vs Zamalek
Geish ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Makasa ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Smouha ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ ENPPI ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Zamalek ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ CAPS United ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Al Ittihad ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Ahli Tripoli ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/04/17Zamalek 3 – 0 Geish
21/02/17Geish 2 – 3 Zamalek
04/05/16Zamalek 2 – 1 Geish
21/12/15Geish 3 – 2 Zamalek
30/07/15Geish 2 – 3 Zamalek
21/09/14Zamalek 6 – 1 Geish
03/04/14Zamalek 1 – 1 Geish

អាល្លឺម៉ង់ Regionalliga
Memmingen Vs 1860 Münich
Memmingen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nürnberg II ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Illertissen ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Seligenporten ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
1860 Münich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Regensburg ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Regensburg ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Pullach ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ស៊ុយអែត Division 1
Arameiska Vs Vasalund
Arameiska ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Carlstad ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Enskede ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Sandviken ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Vasalund ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Team Thoren ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Västerås ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Assyriska ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
07/05/17Vasalund 1 – 1 Arameiska
02/08/12Arameiska 3 – 2 Vasalund
22/08/10Arameiska 1 – 4 Vasalund
20/06/10Vasalund 0 – 1 Arameiska
03/08/08Arameiska 3 – 0 Vasalund
06/07/08Vasalund 0 – 1 Arameiska

IFK Luleå Vs Sollentuna
IFK Luleå ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Nyköping ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Team Thoren ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Akropolis ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Sollentuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Akropolis ៥-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Carlstad ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Carlstad ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/17Sollentuna 2 -0 IFK Luleå

World – Club Friendlies
Sydney Vs Arsenal
Sydney ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Perth Glory ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Melbourne ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Liverpool ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Arsenal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sunderland ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Everton ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Chelsea ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Gor Mahia Vs Everton
Gor Mahia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Leopards ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Sofapaka ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Ulinzi Stars ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
Everton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Swansea ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Watford ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Arsenal ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Toulouse Vs Excelsior
Toulouse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Metz ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Dijon ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Rodez ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Toulouse ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ajaccio ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Laval ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Gazélec Ajaccio ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/07/15Toulouse 2 – 0 Nîmes
10/07/14Toulouse 1 – 2 Nîmes
18/07/13Nîmes 2 – 3 Toulouse
22/03/13Nîmes 2 – 1 Toulouse
18/07/12Toulouse 0 – 1 Nîmes
11/03/00Nîmes 3 – 0 Toulouse
25/09/99Toulouse 0 – 1 Nîmes

Sporting Vs Valencia
Sporting ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Feirense ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Chaves ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Belenenses ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Valencia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Osasuna ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Espanyol ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Villarreal ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/07/11Sporting 0 – 3 Valencia

Gent Vs Nice
Gent ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Drongen ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Dikkelvenne ៧-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ PAOK ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Nice ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lyonnais ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Stade Nyonnais ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Servette ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Alfreton Vs Sheff Wed
Alfreton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Tamworth ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Altrincham ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Nuneaton ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
Sheff Wed ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Fulham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Huddersfield ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Huddersfield ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/07/16Alfreton 1 – 1 SheffWed
11/07/15Alfreton 1 – 1 SheffWed

Folkestone Vs Millwall
Folkestone ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Enfield ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Tonbridge ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Grays ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Millwall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Scunthorpe ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bradford ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Dartford ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Arbroath Vs Bolton
Arbroath ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Stirling ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Aberdeen ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Dundee ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Bolton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Port Vale ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Peterborough ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Chorley ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Dartford Vs Gillingham
Dartford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Chelmsford ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Chelmsford ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Millwall ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Gillingham ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Charlton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Fleetwood ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Northampton ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/07/14Dartford 0 – 4 Gillingham

Bishop’s Vs Forest Green
Bishop’s ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ AFC Totton ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Mangotsfield ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Wantage ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Forest Green ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dagenham ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Dagenham ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Tranmere ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
25/07/15Bishop’s 0-2Forest Green

Nuneaton Vs Peterborough
Nuneaton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ AFC Telford ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ United of Man ៤-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Alfreton ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Peterborough ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Wimbledon ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Bristol ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Bolton ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

St Albans Vs Cambridge
St Albans ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Weston ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ East Thurrock ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Eastbourne ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Cambridge ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Crawley ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wycombe ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ St Neots ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
14/12/13St Albans 1 -2 Cambridge
02/12/06Cambridge 0 -2 St Albans
15/08/06St Albans 0 -0 Cambridge

Kidderminster Vs Derby
Kidderminster ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bradford ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Chorley ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Chorley ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Derby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sheff Wed ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Wolverhampton ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Rotherham ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Stevenage Vs Norwich
Stevenage ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Yeovil ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Accrington ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Hitchin ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Norwich ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ QPR ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cobh ៥-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Lowestoft ៥-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Berwick Vs Hibernian
Berwick ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Montrose ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Clyde ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Edinburgh ៣-២ ក្នុងផ្ទះ។
Hibernian ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ayr United ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ St. Mirren ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Dunfermline ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/07/16Berwick 1 – 1 Hibernian
15/07/15Berwick 0 – 3 Hibernian
08/03/15Hibernian 4 – 0 Berwick
12/07/14Berwick 0 – 4 Hibernian
24/08/11Hibernian 5 – 0 Berwick
02/07/11Berwick 0 – 3 Hibernian

Bath Vs Bristol
Bath ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Poole ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Chelmsford ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Welling ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Bristol ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Brighton ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Birmingham ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Guernsey ១-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/07/16Bath 0 – 1 Bristol
11/07/15Bath 0 – 1 Bristol
21/07/11Bath 1 – 0 Bristol

Dumbarton Vs Partick
Dumbarton ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Queen South ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Dundee United ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Falkirk ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
Partick ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ St. Johnstone ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Celtic ៥-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Aberdeen ៦-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/07/16Bath 0 – 1 Bristol
11/07/15Bath 0 – 1 Bristol
21/07/11Bath 1 – 0 Bristol ៕ ដេវីត