ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

មនុស្សជាច្រើននាក់បាននាំគ្នាឡោមព័ទ្ធសត្វខ្លាមួយក្បាល