ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
" alt="" width="1024" height="100" />" alt="" width="1045" height="100" />

មុននេះបន្តិចមានករណីឆេះរថយន្តក្នុងឃ្លាំង ស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ។

ចែករំលែក៖

មុននេះបន្តិចមានករណីឆេះរថយន្តក្នុងឃ្លាំង ស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ។


ចែករំលែក៖