ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សត្វរមាស នឹង សត្វក្របីព្រៃកំពុងប្រយុទ្ទគ្នាដណ្តើមវាលស្មៅ (មានវីដេអូ)