ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
" alt="" width="1024" height="100" />" alt="" width="1045" height="100" />

ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនទទួលទានអាហារ ៣,៥គីឡូក្រាម ប្រើរយៈពេលតែ ៤នាទីប៉ុណ្ណោះ

ចែករំលែក៖


ចែករំលែក៖