ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា និិងធនាគារឯកជនជាច្រើននៅតែអះអាងទទួលយកលុយ ដុល្លារដែលមាន ស្នាមប្រឡាក់ តិចតួច ស្នាមបោះត្រា និងទក់តិចតួច ដូចធម្មតា

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ ព័ត៍មានទាន់ហេតុការណ៍និង ក្តៅៗបញ្ជាក់ឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ នៅថ្ងៃទី១៤ មិថុនា ២០១៦នេះថាៈ ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារវាងតំណាងធនាគារឯកជនជាច្រើន និងធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា បានម្រេចនៅមុននេះបន្តិចថា ទទួលយកលុយ ដុល្លារដែលមាន ស្នាមប្រឡាក់ តិចតួច ស្នាមបោះត្រា និងទក់តិចតួច ដូចធម្មតាវិញ ពោលគឺដូចពីមុនអញ្ចឹង។

សូមបងប្អូនកុំជឿទៅតាមការបំប៉ោងព័ត៍មានមិនពិតពីជនឱកាសនិយម ដែលព្យាយាមបំពុលសភាពការ៕

image677

image678

image680


ចែករំលែក៖