ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេ​ច​ក្តី​បំភ្លឺ​របស់​ ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក​និង​ឧតុ​និយម

ចែករំលែក៖

water(3)


ចែករំលែក៖