ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្វ៊ីស និងអង់គ្លេសសង្ឃឹមបានកៅអី១៦ក្រុមចុងក្រោយ ខណៈវេល ប៉ះជាមួយរុស្ស៊ី

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប (យូរ៉ូ)នៅរាត្រីនេះ និងរាត្រីថ្ងៃចន្ទ ទី២០ ខែមិថុនា មាន៨ក្រុម ។ ក្នុងនោះក្រុម ជម្រើសជាតិអង់គ្លេស និងក្រុមជម្រើស ជាតិស្វុីសមានសង្ឃឹមច្រើនក្នុងការឡើង ទៅកាន់វគ្គ១៦ក្រុមចុងក្រោយ ។ ចំណែក ក្រុមវេលត្រូវប៉ះជាមួយក្រុមរុស្សុីដែលត្រូវ ការឈ្នះជាចាំបាច់ដើម្បីមានសង្ឃឹមឡើង ទៅ១៦ក្រុមចុងក្រោយ ប្រសិនបើស្លូវ៉ាគី ត្រឹមតែស្មើជាមួយអង់គ្លេសនោះ ។
ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួត និង ប្រវត្តិជួបគ្នា សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃចន្ទ៖

ថ្ងៃអាទិត្យ

ម៉ោង២រំលងអធ្រាត្រ (ពូល A)
Switzerland Vs France

Switzerland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Moldova ២-១ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ឈ្នះ Albania ១-០ ក្នុងផ្ទះ (ជំនួបយូរ៉ូ២០១៦) និងស្មើ Romania ១-១ (ជំនួបយូរ៉ូ ២០១៦) ។
France ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Scotland ៣-០ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ឈ្នះ Romania ២-១ ក្នុងផ្ទះ (ជំនួបយូរ៉ូ២០១៦) និងឈ្នះ Albania ២-០ (ជំនួបយូរ៉ូ ២០១៦)។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

21/06/14Switzerland 2 – 5 France
13/06/06France 0 – 0 Switzerland
09/10/05Switzerland 1 – 1 France
27/03/05France 0 – 0 Switzerland
22/06/04Switzerland 1 – 3 France
21/08/03Switzerland 0 – 2 France
27/05/92Switzerland 2 – 1 France

ទស្សនៈWDW:Switzerland 1 – 1 France
ទស្សនៈPD:Switzerland 1 – 2 France
ទស្សនៈAsianB: France ​អាចឈ្នះ

ម៉ោង២រំលងអធ្រាត (ពូល A)

Romania Vs Albania
Romania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Georgia ៥-១ ក្នុងផ្ទះ (ជំនួបមិត្តភាព) ចាញ់ France ២-១ (ជំនួបយូរ៉ូ២០១៦) និងស្មើ Switzerland ០-០ (ជំនួបយូរ៉ូ ២០១៦) ។
Albania ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ukraine ៣-១ ក្នុងផ្ទះ (ជំនួបមិត្តភាព) ចាញ់ Switzerland ១-០ (ជំនួបយូរ៉ូ២០១៦) និង ចាញ់ France ២-០ (ជំនួបយូរ៉ូ២០១៦)។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

01/06/14Albania 0 – 1 Romania
12/10/11Albania 1 – 1 Romania
04/09/10Romania 1 – 1 Albania
21/11/07Romania 6 – 1 Albania
07/09/06Albania 0 – 2 Romania
28/10/87Albania 0 – 1 Romania
25/03/87Romania 5 – 1 Albania
ទស្សនៈWDW:Romania 1 – 1 Albania
ទស្សនៈPD:Romania 1 – 1 Albania
ទស្សនៈAsianB: Albania ​អាចឈ្នះ

ថ្ងៃ​ចន្ទ
ម៉ោង២រំលងអធ្រាត្រ (ពូល B)

Slovakia Vs England
Slovakia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយសស្មើ N.Ireland ០-០ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ចាញ់ Wales ២-១ (ជំនួបយូរ៉ូ២០១៦) និងឈ្នះ Russia ២-១ (ជំនួបយូរ៉ូ ២០១៦) ។
England ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Portugal ១-០ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ស្មើ Russia ១-១ (ជំនួបយូរ៉ូ២០១៦) និងឈ្នះ Wales ២-១ (ជំនួបយូរ៉ូ ២០១៦)។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

29/03/09England 4 – 0 Slovakia
12/06/03England 2 – 1 Slovakia
13/10/02Slovakia 1 – 2 England
ទស្សនៈWDW:Slovakia 1 – 2 England
ទស្សនៈPD:Slovakia 0 – 2 England
ទស្សនៈAsianB: England ​អាចឈ្នះ

ម៉ោង២រំលងអធ្រាត្រ (ពូល B)

Russia Vs Wales

Russia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយសស្មើ Serbia ១-១ ក្រៅផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ស្មើ England ១-១ (ជំនួបយូរ៉ូ២០១៦) និងចាញ់ Slovakia ២-១ (ជំនួបយូរ៉ូ ២០១៦) ។
Wales ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sweden ៣-០ ក្រៅផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ឈ្នះ Slovakia ២-១ (ជំនួបយូរ៉ូ២០១៦) និងចាញ់ England ២-១ (ជំនួបយូរ៉ូ ២០១៦)។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ

10/09/09Wales 1 – 3 Russia
10/09/08Russia 2 – 1 Wales
20/11/03Wales 0 – 1 Russia
15/11/03Russia 0 – 0 Wales
ទស្សនៈWDW:Russia 1 – 1 Wales
ទស្សនៈPD:Russia 1 – 1 Wales
ទស្សនៈAsianB: Wales ​អាចឈ្នះ ៕ ណារាជ

uro

44


ចែករំលែក៖