ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ប៉ូឡូញ, អាល្លឺម៉ង់ និងក្រូអាតរំពឹងឡើងវគ្គ១៦ក្រុម ខណៈអតីតម្ចាស់ជើងឯកអេស្ប៉ាញឡើងទៅវគ្គបន្តស្វ័យប្រវត្តិ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុប (យូរ៉ូ)វគ្គជម្រុះតាមពូលនៅរាត្រីនេះក្រុម អតីតម្ចាស់ជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបអេស្ប៉ាញមាន ភាពកក់ក្តៅដោយឡើងទៅវគ្គ១៦ក្រុម ដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះបីឈ្នះ ឬចាញ់ក៏ ដោយព្រោះក្រុមនេះបានឈ្នះ២ប្រកួត ជាប់គ្នា ។ ចំណែកក្រុមដែលមានក្តីសង្ឃឹម សម្លឹងទៅវគ្គ១៦ក្រុមចុងក្រោយសម្រាប់ ពូល (C) និងពូល (D) ដែរនោះគឺក្រុម ជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់, ប៉ូឡូញ និងក្រុម ជម្រើសជាតិក្រូអាតដោយក្រុមទាំង៣នេះឈ្នះ១ប្រកួត និងស្មើ១ប្រកួត។
ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួត និង ប្រវត្តិជួបគ្នាសម្រាប់ក្រុមទាំង៦នេះ៖

ម៉ោង១១យប់ (ពូល C)
Ukraine Vs Poland

Ukraine ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Albania ៣-១ ក្រៅផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ចាញ់ Germany ២-០ (យូរ៉ូ២០១៦) និងចាញ់ N.Ireland ២-១ (យូរ៉ូ២០១៦)។
Poland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Lithuania ០-០ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ឈ្នះ N.Ireland ១-០ (យូរ៉ូ២០១៦) និងស្មើ Germany ០-០ (យូរ៉ូ២០១៦)។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/10/13Ukraine 1 – 0 Poland
23/03/13Poland 1 – 3 Ukraine
04/09/10Poland 1 – 1 Ukraine
20/08/08Ukraine 1 – 0 Poland
06/10/01Poland 1 – 1 Ukraine
02/09/00Ukraine 1 – 3 Poland
15/07/98Ukraine 1 – 2 Poland
ទស្សនៈWDW:Ukraine 0 – 1 Poland
ទស្សនៈPD:Ukraine 0 – 2 Poland
ទស្សនៈAsianB: Ukraine អាចឈ្នះ

ម៉ោង១១យប់ (ពូល C)
N.Ireland Vs Germany

N.Ireland ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Slovakia ០-០ ក្រៅផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ចាញ់ Poland ១-០ (យូរ៉ូ២០១៦)និងឈ្នះ Ukraine ២-០ (យូរ៉ូ២០១៦)។
Germany ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Hungary ២-០ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ឈ្នះ Ukraine ២-០ (យូរ៉ូ២០១៦)និងស្មើ Poland ០-០ (យូរ៉ូ២០១៦)។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/06/05N.Ireland 1 – 4 Germany
09/09/99Germany 4 – 0 N.Ireland
27/03/99N.Ireland 0 – 3 Germany
21/08/97N.Ireland 1 – 3 Germany
09/11/96Germany 1 – 1 N. Ireland
ទស្សនៈWDW:N.Ireland 0- 2 Germany
ទស្សនៈPD:N.Ireland 1 – 2 Germany
ទស្សនៈAsianB: Germany អាចឈ្នះ

ម៉ោង២រំលងអធ្រាត្រ (ពូល D)
Croatia Vs Spain

Croatia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ San Marino ១០-០ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ឈ្នះ Turkey ១-០ (យូរ៉ូ២០១៦)និងស្មើ Czech ២-២ (យូរ៉ូ២០១៦)។
Spain ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Georgia ១-០ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ឈ្នះ Czech ១-០ (យូរ៉ូ២០១៦) និងឈ្នះ Turkey ៣-០ (យូរ៉ូ២០១៦)។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/06/12Croatia 0 – 1 Spain
08/06/06Croatia 1 – 2 Spain
23/02/00Croatia 0 – 0 Spain
05/05/99Spain 3 – 1 Croatia
23/03/94Spain 0 – 2 Croatia
ទស្សនៈWDW:Croatia 2 – 2 Spain
ទស្សនៈPD:Croatia 1 – 2 Spain
ទស្សនៈAsianB: Croatia អាចឈ្នះ

ម៉ោង២រំលងអធ្រាត្រ (ពូល D)
Czech Vs Turkey
Czech ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Korea ២-១ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ចាញ់ Spain ១-០ (យូរ៉ូ២០១៦)និងស្មើ Croatia ២-២ (យូរ៉ូ២០១៦)។
Turkey ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Slovenia ១-០ ក្នុងផ្ទះ(ជំនួបមិត្តភាព) ចាញ់ Croatia ១-០ (យូរ៉ូ២០១៦) និងចាញ់ Spain ៣-០ (យូរ៉ូ២០១៦)។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/10/15Czech 0 – 2 Turkey
11/10/14Turkey 1 – 2 Czech
07/02/13Turkey 0 – 2 Czech
22/05/10Turkey 2 – 1 Czech
16/06/08Turkey 3 – 2 Czech
01/03/06Turkey 2 – 2 Czech
30/04/03Czech 4 – 0 Turkey
ទស្សនៈWDW:Czech 2 – 0 Turkey
ទស្សនៈPD:Czech 1 – 0 Turkey
ទស្សនៈAsianB: Turkey អាចឈ្នះ​ ៕

Northern Ireland vs Germany in Euro 2016

Northern Ireland vs Germany in Euro 2016 a

Ukraine vs Poland in Euro 2016


ចែករំលែក៖