ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ឱកាសមាសបានមកដល់ហេីយ

ចែករំលែក៖

លោកអ្នកចំណាយដេីមទុនតិចបំផុតត្រឹមតែ៩៩៩៩ដុល្លា
សម្រាប់បង្កេីតអាជីវកម្មថតរូប
ជាមួយនឹង សន្តិភាពថ្មី ស្ទូឌីយោ
លោកអ្នកទទួលបាន
-មា៉សីុនថតអាជីព ២ គ្រឿង
-លេន ២ គ្រឿង
-សំភារះនិងឧបករណ៍ថតមួយឈុត
-ដ្រូន ១ គ្រឿង
-ការបង្រៀនពីអាជីវកម្មថតរូបមួយចេះ
*សម្រាប់១០នាក់ដំបូងបញ្ចុះតម្លៃ ១០ភាគរយ
សូមទំនាក់ទំងលេខ ០៨៣៩៧៩៩៩៩

13663408_760007624101890_434019489_o


ចែករំលែក៖