ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនទទួលទានអាហារ ៣,៥គីឡូក្រាម ប្រើរយៈពេលតែ ៤នាទីប៉ុណ្ណោះ

ចែករំលែក៖


ចែករំលែក៖