ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេច​កី្ត​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ គម្រោង​ថវិកា​កែសម្រួល​ថ្មី​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៤-២០១៥​របស់​ អ​ វ​ ត​ ក​ ត្រូវ​បាន​អនុម័ត​

ចែករំលែក៖

12345


ចែករំលែក៖