ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេច​កី្ត​ជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​ព្រឹទ្ធសភា​ ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥​

ចែករំលែក៖

006 (1)

006


ចែករំលែក៖