ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សារលិខិត​សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនលោក បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ

ចែករំលែក៖

សារលិខិត​សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនលោក បាន គីមូន អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ៖

 

2015-07-06_Letter_PMHS_UN-KH-1

2015-07-06_Letter_PMHS_UN-KH-2


ចែករំលែក៖