ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សូមប្រុងប្រយ័ត្នមានព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយនៅប្រទេសកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

11733271_10155727233680262_867167837_n

សូមប្រុងប្រយ័ត្នមានព្រះសង្ឃក្លែងក្លាយនៅប្រទេសកម្ពុជា

នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជា “ព្រះសង្ឃចិន” គឺសំគាល់លើការមើលឃើញ: ពួកគេបានពាក់ខោអាវនិងស្បែកជើងនៅក្រោមការរបស់ពួកគេហើយពួកគេបានស្នើសុំការបរិច្ចាគនៅពេលវេលានៃថ្ងៃនោះទេ។ ពួកគេមិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរបានទេ ភាសាអង់គ្លេសនៅមានកម្រិតនិងទើសទាល់និយាយចិន ។
បើយោងតាមក្រសួងធម្មការនិងសាសនាវាជាបញ្ហាកើនឡើងនេះ។


ចែករំលែក៖