ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

មុននេះបន្តិចមានករណីឆេះរថយន្តក្នុងឃ្លាំង ស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ។

ចែករំលែក៖

មុននេះបន្តិចមានករណីឆេះរថយន្តក្នុងឃ្លាំង ស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ។


ចែករំលែក៖