ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅព្រះ​រាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

scan0014

 

 


ចែករំលែក៖