ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ជន​ដៃដល់​ដែល​បាន​បង្ក​របួស​ស្នាម​លើ​អ្នកតំណាង​រាស្ត្រ​២​រូប​

ចែករំលែក៖

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ជន​ដៃដល់​ដែល​បាន​បង្ក​របួស​ស្នាម​លើ​អ្នកតំណាង​រាស្ត្រ​២​រូប​ គឺ​លោក​ ញ៉​យ​ ចំរើន​ និង​លោក​ គង់​ សភា​៖

850632564_94312


ចែករំលែក៖