ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

កិច្ចចរចារវាងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហោ ណាំហុង ជាមួយលោក ចន ឃេរី (John Kerry)

ចែករំលែក៖

   
   


ចែករំលែក៖