ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្រឹកនេះ ព្រះសូរ្យគ្រាស ភ្ញាក់ផ្អើលពលរដ្ឋក្រុងភ្នំពេញ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ព្រះអាទិត្យដែលតែងតែរះមូលក្រឡង់នោះ ស្រាប់តែបាត់មួយចំហៀង នៅសល់តែមួយចំហៀងប៉ុណ្ណោះ ហើយនេះគេឲ្យឈ្មោះហៅថា ព្រះសូរ្យគ្រាស ។ ព្រះសូរ្យគ្រាសនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងក្រុងភ្នំពេញមានការភ្ញាក់ផ្អើល នាំគ្នាមើលគ្រប់គ្នា ៕

2

1

3


ចែករំលែក៖