ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

testing

ចែករំលែក៖

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទោះបីមិនបានចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋ និងយុវជនដោយផ្ទាល់ក៏ សម្តេច បានអោយក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តចុះជួយ ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺជូន លោកយា យលោកតា អុំ ពូ មារម៉ីង បង ប្អូន យុវជន និងកុមារនៅតាម បណ្តាខេត្តក្នុងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ។សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន គឺជាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពលរដ្ឋ និងយុវជនគ្រប់ទីកន្លែង ។

Posted by Samdech Hun Sen, Cambodian Prime Minister on Wednesday, March 16, 2016


ចែករំលែក៖