ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ខ្សឹបដាក់ត្រចៀក ៖ ​លោក ជា គឹមតុង អនុប្រធាននាយកដ្ឋានចំណូលទ្រព្យសម្បត្ដិសាធារណៈ របស់រដ្ឋមានភាគហ៊ុនជាច្រើន ជាមួយភាស៊ី

ចែករំលែក៖

លោករដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវគិតបែបណាចំពោះមន្ដ្រីថ្នាក់ ក្រោមរបស់ខ្លួនដែលមានតួនាទីសំខាន់ៗ កំពុងបង្កើតឱ្យមានអំពើពុករលួយ ឃុប ឃិត ចូលដៃចូលជើងជាមួយអ្នកវិនិយោគ ភាស៊ីផ្សេងៗនៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំង ប្រទេសនោះ ។

មន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហើបថា លោក ជា គឹមតុង អនុប្រធាន នាយកដ្ឋានចំណូលទ្រព្យសម្បត្ដិសាធារណៈរបស់រដ្ឋ បានជាប់ពាក់ព័ន្ធ និងភាពមិន ប្រក្រតីក្នុងតំណែង ខណៈគាត់បានឃុបឃិតគ្នាជាមួយអ្នកវិនិយោគដើម្បីមានភាគ ហ៊ុនសម្រាប់ការដេញថ្លៃធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាខេត្ដ និងមានកិច្ចសន្យា ជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនោះ ។

យ៉ាងតិចខេត្ដចំនួន២ដែលលោក ជា គឹមតុង មានភាគហ៊ុនទៅលើភាស៊ីជា ច្រើន ក្នុងនោះ មានខេត្ដកណ្ដាល និងខេត្ដមណ្ឌលគិរី សម្រាប់គម្រោងវិនិយោគដេញ ថ្លៃអភិវឌ្ឍន៍ច្រើនឆ្នាំ លើការប្រមូលមកវិញ តាមរយៈទារភាស៊ី ។

មន្ដ្រីមុខងារសាធារណៈ មិនត្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាគហ៊ុនភាស៊ីជាមួយឯកជន នោះទេ បើខ្លួនជាអ្នកកាន់កិច្ចការនេះ ហើយបង្កើតឱ្យមានអំពើពុករលួយទៅហើយ តើពាក្យយុត្ដិធម៌ តម្លាភាព ដូចអ្វីដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានកំណត់ នោះ ពិតជាមិនមានប្រសិទ្ធិភាព ។

លោក អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អាចនឹងធ្វើការ ដាក់ភាពសង្ស័យ ស៊ើបអង្កេត តាមដានក្នុងរឿងនេះ ដោយហេតុថា ត្រឹមប្រធាន មន្ទីរចំណុះឱ្យក្រសួង តាមបណ្ដាខេត្ដ ពិតជាដឹងក្នុងរឿងនេះ តែមិនហ៊ានហើបមាត់ ខណៈលោក ជា គឹមតុង ប្រកបដោយឥទ្ធិពលផងដែរ ៕


ចែករំលែក៖