ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

​ព្យាករណ៍​បាល់ទាត់​ចម្រុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែមេសា​ ក្រុម​ Middlesbrough,​ Koln,​ Zulte,​ St.Pauli,​ Benfica,Braga,​ Leipzig​មាន​ប្រៀប​ជាង​គូប្រកួត​របស់​ខ្លួន​

ចែករំលែក៖

3744

​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ចម្រុះ​ថ្ងៃនេះ​ក្រុម​ Middlesbrough,​ Köln,​ Zulte,​ St.​ Pauli,​ Benfica,​ Braga,​ Leipzig​ជា​ក្រុម​ដែល​មាន​ប្រៀប​ជាង​គូប្រកួត​ ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ទឹកដី​របស់​ខ្លួន​ ។​

​អង់គ្លេស​ Championship

Birmingham(9)​ Vs​ Middlesbrough(2)

Birmingham​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Burnley​ ២-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ស្មើ​ Preston​ ២-២​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Huddersfield​ ១-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Middlesbrough​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៣-២-០​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Bolton​ ២-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Burnley​ ១-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Ipswich​ ០-០​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

12/12/15Middlesbrough​ 0​ -​ 0​ Birmingham​
19/02/15Birmingham​ 1-1​ Middlesbrough​ 09/08/14Middlesbrough​ 2-0​ Birmingham​ 09/04/14Middlesbrough​ 3-1​ Birmingham​ 07/12/13Birmingham​ 2-2​ Middlesbrough​ 16/03/13Middlesbrough​ 0-1​ Birmingham​ 01/12/12Birmingham​ 3-2​ Middlesbrough​ ទស្សនៈ​WDW:Birmingham​ 0-1​ Middlesbrough​ទស្សនៈ​PD:Birmingham​ 2-2​ Middlesbrough

​ទស្សនៈ​AsianB:​ Middlesbrough​ អាច​ឈ្នះ​

​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​ Bundesliga

Augsburg(12)​ Vs​ Köln(8)

Augsburg​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៣-០-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Bremen​ ២-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Stuttgart​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Wolfsburg​ ២-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Köln​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៣-១-១​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Leverkusen​ ២-០​ ក្នុងផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Mainz​ ៣-២​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Darmstadt​ ៤-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

05/12/15Köln​ 0​ -​ 1​ Augsburg​
02/05/15Augsburg​ 0​ -​ 0​ Köln​
06/12/14Köln​ 1​ -​ 2​ Augsburg​
31/03/12Augsburg​ 2​ -​ 1​ Köln​
30/10/11Köln​ 3​ -​ 0​ Augsburg​
11/02/10Augsburg​ 2​ -​ 0​ Köln​
07/05/08Augsburg​ 1​ -​ 3​ Köln​

​ទស្សនៈ​WDW:Augsburg​ 0​ -​ 1​ Köln

​ទស្សនៈ​PD:Augsburg​ 0​ -​ 2​ Köln

​ទស្សនៈ​AsianB:​ Köln​ អាច​ឈ្នះ​

​អេ​ស្ប៉ា​ញ​ Primera​ Liga

Gijón(18)​ Vs​ Eibar(12)

Gijón​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ស្មើ​ Palmas​ ១-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Sevilla​ ២-១​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Barcelona​ ៦-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Eibar​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-១-៣​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Sociedad​ ២-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ Valencia​ ៤-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Deportivo​ ១-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

31/12/15Eibar​ 2​ -​ 0​ Gijón​
04/09/15Eibar​ 0​ -​ 1​ Gijón​
02/03/14Eibar​ 3​ -​ 0​ Gijón​
28/09/13Gijón​ 3​ -​ 2​ Eibar​
15/06/08Gijón​ 2​ -​ 0​ Eibar​
20/01/08Eibar​ 0​ -​ 3​ Gijón​
06/05/06Gijón​ 1​ -​ 1​ Eibar​

​ទស្សនៈ​WDW:Gijón​ 2​ -​ 1​ Eibar

​ទស្សនៈ​PD:Gijón​ 0​ -​ 0​ Eibar

​ទស្សនៈ​AsianB:​ Eibar​ អាច​ឈ្នះ​

​បែ​ល​ហ្ស៊ិ​ក​ Pro​ League​ Play​ off

Zulte​ Vs​ Oostende

Zulte​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ០-២-៣​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Genk​ ២-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ស្មើ​ Oostende​ ៣-៣​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Brugge​ ៥-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។​
Oostende​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-១-៣​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Gent​ ២-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Zulte​ ៣-៣​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Anderlecht​ ៤-២​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

20/04/16Oostende​ 3​ -​ 3​ Zulte​
28/12/15Zulte1​ -​ 0​ Oostende​
30/08/15Oostende​ 0​ -​ 2​ Zulte​
15/07/15Oostende​ 1​ -​ 3​ Zulte​
15/03/15Zulte​ 1​ -​ 4​ Oostende​
08/11/14Oostende​ 1​ -​ 3​ Zulte​
12/07/14Oostende​ 3​ -​ 3​ Zulte

​ឆេ​ក​ Liga

Jihlava(13)​ Vs​ Mladá(3)

Jihlava​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-០-៤​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Teplice​ ២-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ Liberec​ ២-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Bohemians​ ២-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ។​
Mladá​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៣-២-០​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ស្មើ​ Plzeň​ ០-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Slovácko​ ២-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Sigma​ ៤-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

08/11/15Mladá​ 6​ -​ 1​ Jihlava​
30/05/15Mladá​ 3​ -​ 0​ Jihlava​
27/07/14Jihlava​ 0​ -​ 1​ Mladá​
06/04/14Jihlava​ 2​ -​ 1​ Mladá​
22/09/13Mladá​ 3​ -​ 1​ Jihlava​
23/03/13Jihlava​ 1​ -​ 0​ Mladá​
02/09/12Mladá​ 1​ -​ 3​ Jihlava​

​ដា​ណឺ​ម៉ាក​ Superliga

AGF(9)​ Vs​ Viborg(11)

AGF​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Randers​ ២-០​ ក្នុងផ្ទះ​ ស្មើ​ AaB​ ២-២​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Brøndby​ ២-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Viborg​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ស្មើ​ Midtjylland​ ១-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ OB​ ៥-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ København​ ១-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

22/01/16Viborg​ 2​ -​ 0​ AGF​
28/11/15Viborg​ 1​ -​ 0​ AGF​
28/07/15Viborg​ 0​ -​ 0​ AGF​
19/04/15AGF​ 1​ -​ 1​ Viborg​
06/03/15Viborg​ 1​ -​ 1​ AGF​
02/11/14Viborg​ 3​ -​ 0​ AGF​
20/08/14Viborg​ 0​ -​ 2​ AGF​

​អា​ល្លឺ​ម៉​ង់​ Bundesliga​ 2

Paderborn(17)​ Vs​ Freiburg(1)

Paderborn​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Berlin​ ៤-០​ ក្នុងផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Frankfurt​ ២-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Heidenheim​ ១-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Freiburg​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៤-១-០​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ St.​ Pauli​ ៤-៣​ ក្នុងផ្ទះ​ ស្មើ​ Braunschweiger​ ២-២​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Duisburg​ ៣-០​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

22/11/15Freiburg​ 4​ -​ 1​ Paderborn​
02/05/15Freiburg​ 1​ -​ 2​ Paderborn​
06/12/14Paderborn​ 1​ -​ 1​ Freiburg​
10/02/08Paderborn​ 3​ -​ 2​ Freiburg​
17/08/07Freiburg​ 1​ -​ 0​ Paderborn​
04/05/07Freiburg​ 0​ -​ 1​ Paderborn​
01/12/06Paderborn​ 1​ -​ 1​ Freiburg

Leipzig(2)​ Vs​ Arminia(13)

Leipzig​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ២-១-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Fortuna​ ៣-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Sandhausen​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Kaiserslau​ ១-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Arminia៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ២-១-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Sandhausen​ ៤-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Kaiserslau​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Fürth​ ៤-២​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​១​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

21/11/15Arminia​ 0​ -​ 1​ Leipzig​

Berlin(6)​ Vs​ Bochum(5)
Berlin​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៣-១-១​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Paderborn​ ៤-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Heidenheim​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Nürnberg​ ៦-២​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Bochum​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Frankfurt​ ៤-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ St.​ Pauli​ ២-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Karlsruher​ ១-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

21/11/15Bochum​ 1​ -​ 1​ Berlin​
07/02/15Berlin​ 2​ -​ 1​ Bochum​
26/08/14Bochum​ 1​ -​ 1​ Berlin​
14/12/13Bochum​ 0​ -​ 4​ Berlin​
21/07/13Berlin​ 1​ -​ 2​ Bochum​
19/05/13Bochum​ 1​ -​ 2​ Berlin​
01/12/12Berlin​ 2​ -​ 1​ Bochum​

St.​ Pauli​ (4)​ Vs​ 1860​ Münich(16)

St.​ Pauli​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ២-២-១​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Freiburg​ ៤-៣​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Bochum​ ២-០​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Fortuna​ ១-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
1860​ Münich​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-១-៣​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Fürth​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ Duisburg​ ២-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Braunschweiger​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

21/11/151860​ Münich​ 2​ -​ 0​ St.​ Pauli​
21/02/151860​ Münich​ 2​ -​ 1​ St.​ Pauli​
14/09/14St.​ Pauli​ 1​ -​ 2​ 1860​ Münich​
17/12/131860​ Münich​ 0​ -​ 2​ St.​ Pauli​
20/07/13St.​ Pauli​ 1​ -​ 0​ 1860​ Münich​
13/04/13St.​ Pauli​ 3​ -​ 1​ 1860​ Münich​
03/11/121860​ Münich​ 0​ -​ 2​ St.​ Pauli​

Frankfurt(15)​ Vs​ Kaiserslau(11)

Frankfurt​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ០-១-៤​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Bochum​ ៤-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Paderborn​ ២-០​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Sandhausen​ ១-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Kaiserslau​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ២-២-១​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ស្មើ​ Karlsruher​ ០-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Arminia​ ១-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Leipzig​ ១-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

22/11/15Kaiserslau​ 1​ -​ 1​ Frankfurt​
22/02/15Frankfurt​ 2​ -​ 0​ Kaiserslau​
12/09/14Kaiserslau​ 1​ -​ 0​ Frankfurt​
20/04/14Kaiserslau​ 3​ -​ 2​ Frankfurt​
09/11/13Frankfurt​ 0​ -​ 4​ Kaiserslau​
05/05/13Kaiserslau​ 4​ -​ 1​ Frankfurt​
24/11/12Frankfurt​ 0​ -​ 1​ Kaiserslau​

Duisburg(18)​ Vs​ Fortuna(14)

Duisburg​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ២-១-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Nürnberg​ ២-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ 1860​ Münich​ ២-១​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Freiburg​ ៣-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Fortuna​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Leipzig​ ៣-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ Fürth​ ៣-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ St.​ Pauli​ ១-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

21/11/15Fortuna​ 1​ -​ 1​ Duisburg​
06/05/12Fortuna​ 2​ -​ 2​ Duisburg​
06/12/11Duisburg​ 0​ -​ 2​ Fortuna​
19/03/11Duisburg​ 1​ -​ 0​ Fortuna​
02/11/10Fortuna​ 1​ -​ 0​ Duisburg​
07/02/10Fortuna​ 2​ -​ 0​ Duisburg​
01/09/09Duisburg​ 3​ -​ 0​ Fortuna

​អ៊ី​តា​លី​ Serie​ B

Modena(18)​ Vs​ Crotone(1)

Modena​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Entella​ ១-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Perugia​ ៣-០​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Bari​ ១-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Crotone​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៣-១-១​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ស្មើ​ Spezia​ ០-០​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ Cesena​ ២-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Como​ ២-០​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

14/12/15Crotone​ 1​ -​ 0​ Modena​
25/04/15Modena​ 3​ -​ 0​ Crotone​
29/11/14Crotone​ 1​ -​ 4​ Modena​
01/03/14Modena​ 2​ -​ 0​ Crotone​
25/09/13Crotone​ 3​ -​ 1​ Modena​
04/05/13Crotone​ 2​ -​ 1​ Modena​
15/12/12Modena​ 3​ -​ 0​ Crotone​

​ព័រ​ទុ​យ​ហ្គា​ល់​ Primeira​ Liga

Benfica(1)​ Vs​ Guimarães(11)

Benfica​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៣-១-១​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ស្មើ​ Bayern​ Münich​ ២-២​ ក្នុងផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Setúbal​ ២-១​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Rio​ Ave​ ១-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Guimarães​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ០-២-៣​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Rio​ Ave​ ២-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Marítimo​ ៣-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Estoril​ ១-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

03/01/16Guimarães​ 0​ -​ 1​ Benfica​
18/05/15Guimarães​ 0​ -​ 0​ Benfica​
11/01/15Benfica​ 3​ -​ 0​ Guimarães​
25/02/14Benfica​ 1​ -​ 0​ Guimarães​
23/09/13Guimarães​ 0​ -​ 1​ Benfica​
26/05/13Benfica​ 1​ -​ 2​ Guimarães​
18/03/13Guimarães​ 0​ -​ 4​ Benfica​

Braga(4)​ Vs​ Setúbal(15)

Braga​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-១-៣​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Shakhtar​ ៤-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Tondela​ ៣-០​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Paços​ ១-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Setúbal​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ០-១-៤​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Belenenses​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ Benfica​ ២-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Tondela​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

02/01/16Setúbal​ 1​ -​ 1​ Braga​
24/05/15Braga​ 5​ -​ 0​ Setúbal​
18/01/15Setúbal​ 1​ -​ 3​ Braga​
26/07/14Braga​ 0​ -​ 2​ Setúbal​
22/04/14Setúbal​ 1​ -​ 1​ Braga​
15/12/13Braga​ 2​ -​ 0​ Setúbal​
20/05/13Setúbal​ 0​ -​ 1​ Braga​

​ទួ​រ​គី​ Süper​ Lig

Rizespor(15)​ Vs​ Mersin(18)

Rizespor​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ០-២-៣​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Osmanlıspor​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ Galatasaray​ ៣-១​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Konyaspor​ ៣-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Mersin​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ០-១-៤​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Gençlerbirliği​ ៣-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ Fenerbahçe​ ៤-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Eskişehirspor​ ២-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

28/01/16Rizespor​ 1​ -​ 0​ Mersin​
23/12/15Mersin​ 2​ -​ 2​ Rizespor​
07/12/15Mersin​ 3​ -​ 0​ Rizespor​
15/02/15Rizespor​ 0​ -​ 4​ Mersin​
21/09/14Mersin​ 2​ -​ 0​ Rizespor​
03/04/11Mersin​ 3​ -​ 0​ Rizespor​
06/11/10Rizespor​ 3​ -​ 0​ Mersin

Bursaspor(10)​ Vs​ Galatasaray(6)

Bursaspor​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ២-០-៣​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Beşiktaş​ ៣-២​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Akhisar​ ២-០​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ Kayserispor​ ២-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Galatasaray​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ២-២-១​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Antalyaspor​ ៤-២​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Rizespor​ ៣-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Kasımpaşa​ ៤-១​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៧​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

05/12/15Galatasaray​ 3​ -​ 0​ Bursaspor​
09/08/15Galatasaray​ 1​ -​ 0​ Bursaspor​
04/06/15Galatasaray​ 3​ -​ 2​ Bursaspor​
02/02/15Galatasaray​ 2​ -​ 2​ Bursaspor​
30/08/14Bursaspor​ 0​ -​ 2​ Galatasaray​
17/04/14Bursaspor​ 2​ -​ 5​ Galatasaray​
26/03/14Galatasaray​ 2​ -​ 2​ Bursaspor

​បែ​ល​ឡា​រូស​ Premier​ League

Dinamo​ Minsk(3)​ Vs​ Slutsk(9)

Dinamo​ Minsk​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ២-២-១​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Gorodeya​ ២-០​ ក្នុងផ្ទះ​ ស្មើ​ Shakhtyor​ ០-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ BATE​ ៣-៣​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
Slutsk​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ស្មើ​ Torpedo​ ១-១​ ក្នុងផ្ទះ​ ចាញ់​ Gorodeya​ ១-០​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ឈ្នះ​ Shakhtyor​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៥​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

17/10/15Slutsk​ 0​ -​ 1​ Dinamo​ Minsk​
18/06/15Dinamo​ Minsk​ 2​ -​ 0​ Slutsk​
24/08/14Slutsk​ 0​ -​ 0​ Dinamo​ Minsk​
26/05/14Dinamo​ Minsk​ 3​ -​ 0​ Slutsk​
29/06/11Slutsk​ 1​ -​ 2​ Dinamo​ Minsk

Belshina​ (6)​ Vs​ BATE(1)

Belshina​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ១-២-២​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ចាញ់​ Vitebsk​ ១-០​ ក្នុងផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Dinamo​ Brest​ ៤-២​ ក្នុងផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Minsk​ ១-១​ ក្រៅ​ផ្ទះ​។​
BATE​ ៥​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៣-២-០​។​ ៣​ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ឈ្នះ​ Minsk​ ៣-២​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​ Naftan​ ២-២​ ក្រៅ​ផ្ទះ​ និង​ស្មើ​ Dinamo​ Minsk​ ៣-៣​ ក្នុងផ្ទះ​។​

​ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​៦​ប្រកួត​សម្រាប់​គូ​នេះ​

01/09/15BATE​ 1​ -​ 0​ Belshina​
10/05/15Belshina​ 0​ -​ 1​ BATE​
29/06/14Belshina​ 1​ -​ 2​ BATE​
19/04/14BATE​ 5​ -​ 2​ Belshina​
24/06/13Belshina​ 0​ -​ 1​ BATE​
13/04/13BATE​ 2​ -​ 0​ Belshina​ ៕


ចែករំលែក៖