ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ម៉ោង៩ព្រឹកនេះ ដេនីខ្វាន់ បានមកដល់ក្រសួងតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅវេលាម៉ោង៩ព្រឹកនេះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ កញ្ញា ដេនីខ្វាន់ បានមកដល់ក្រសួងតាមការអញ្ជើញរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ៕

4a549840-a676-4864-b69c-e7a7d8cc26e6

5499a79b-3d63-4005-b06a-7561a1d021ef

7c15cc1b-6813-4675-a1d6-79ced074b667

9fa3a050-3571-443d-b895-7cbe78e93431

image1184


ចែករំលែក៖