ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ Anderlecht, SønderjyskE, Millwall, Basel, Benfica មានប្រៀបជាងគូប្រកួត

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម Anderlecht, SønderjyskE, Millwall, Basel, Benfica ជាក្រុម ដែលមានប្រៀប ជាងគូប្រកួតទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដីរបស់ ខ្លួន ។
បែលហ្ស៊ិក Super League
Anderlecht Vs Standard
Anderlecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Standard ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Gent ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Lierse ៦-១ ក្រៅផ្ទះ។
Standard ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Anderlecht ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Lierse ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Gent ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Standard 1 – 1 Anderlecht
20/02/16Anderlecht 2 – 1 Standard
10/10/15Standard 1 – 2 Anderlecht
02/05/15Anderlecht 0 – 2 Standard
13/12/14Standard 3 – 1 Anderlecht
03/05/14Anderlecht 1 – 0 Standard
13/04/14Standard 4 – 1 Anderlecht
Gent Vs Lierse
Gent ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lierse ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Anderlecht ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Standard ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lierse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gent ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Standard ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Anderlecht ៦-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/04/16Lierse 3 – 1 Gent
13/02/16Lierse 0 – 0 Gent
06/12/15Gent 0 – 5 Lierse
03/10/15Gent 1 – 1 Lierse
25/02/15Gent 2 – 0 Lierse
01/10/14Lierse 0 – 1 Gent
26/04/14Lierse 4 – 0 Gent
ដាណឺម៉ាក Superliga
SønderjyskE(2) Vs OB(7)
SønderjyskE ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Esbjerg ២-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Viborg ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Midtjylland ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
OB ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ København ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Nordsjælland ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Hobro ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
17/10/15OB 1 – 2 SønderjyskE
25/09/15SønderjyskE 4 – 0 OB
19/04/15OB 0 – 0 SønderjyskE
09/11/14SønderjyskE 2 – 1 OB
21/09/14OB 1 – 1 SønderjyskE
29/03/14OB 2 – 2 SønderjyskE
22/10/13SønderjyskE 1 – 5 OB
អង់គ្លេស League 1 Play off
Millwall Vs Bradford
Millwall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oldham ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Gillingham ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bradford ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Bradford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Southend ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Chesterfield ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Millwall ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
15/05/16Bradford 1 – 3 Millwall
26/03/16Bradford 1 – 0 Millwall
31/10/15Millwall 0 – 0 Bradford
15/01/15Bradford 4 – 0 Millwall
03/01/15Millwall 3 – 3 Bradford
05/05/07Bradford 2 – 2 Millwall
12/12/06Millwall 1 – 0 Bradford
ហ្វាំងឡង់ Veikkausliiga
Lahti(6) Vs HJK(1)
Lahti ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ RoPS ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ SJK ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Mariehamn ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
HJK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ilves ៥-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ PK-35 ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Inter Turku ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/02/16HJK 1 – 1 Lahti
12/08/15HJK 1 – 0 Lahti
07/06/15Lahti 0 – 0 HJK
19/04/15HJK 1 – 1 Lahti
06/03/15HJK 2 – 0 Lahti
HIFK(7) Vs Mariehamn(2)
HIFK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ VPS ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ RoPS ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ SJK ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Mariehamn ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ PK-35 ០-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Inter Turku ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Lahti ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/02/16HIFK 1 – 0 Mariehamn
10/09/15Mariehamn 1 – 0 HIFK
28/06/15HIFK 1 – 1 Mariehamn
19/04/15Mariehamn 1 – 1 HIFK
03/02/15Mariehamn 1 – 3 HIFK
ហ្វាំងឡង់ Ykkönen
TPS Vs KTP
TPS ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Haka ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Jaro ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ GrIFK ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
KTP ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ GrIFK ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Ekenäs ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Jazz ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/08/00TPS 0 – 1 KTP
20/08/00KTP 2 – 2 TPS
19/06/00TPS 0 – 2 KTP
04/07/99TPS 0 – 3 KTP
14/06/99KTP 2 – 0 TPS
អាល្លឺម៉ង់ Play-offs 2/3
Würzburger Vs Duisburg
Würzburger ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Energie ២-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Holstein ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Magdeburg ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Duisburg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Fortuna ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sandhausen ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Leipzig ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ក្រិក Super League
AEK Athens Vs Panionios
AEK Athens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Atromitos ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ PAOK ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Olympiakos ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Panionios ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយាចាញ់ AEK Athens ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់​ Atromitos ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Panathinaikos ១-១ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/04/16AEK Athens 2 – 0 Panionios
13/12/15Panionios 1 – 1 AEK Athens
02/02/13AEK Athens 1 – 0 Panionios
29/09/12Panionios 1 – 0 AEK Athens
05/02/12AEK Athens 1 – 0 Panionios
02/10/11Panionios 0 – 1 AEK Athens
ន័រវេស Eliteserien
Sarpsborg(9) Vs Odd(2)
Sarpsborg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Vålerenga ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Aalesund ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Strømsgodset ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Odd ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bodø ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Haugesund ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Molde ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
27/09/15Odd 1 – 1 Sarpsborg
12/08/15Sarpsborg 2 – 1 Odd
30/04/15Sarpsborg 2 – 0 Odd
26/09/14Odd 5 – 2 Sarpsborg
30/08/14Sarpsborg 2 – 2 Odd
01/05/14Odd 2 – 0 Sarpsborg
ព័រទុយហ្គាល់ Cup
Marítimo Vs Benfica
Marítimo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយាញ់ Estoril ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Benfica ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Moreirense ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Benfica ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Braga ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Marítimo ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Nacional ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/05/16Marítimo 0 – 2 Benfica
07/01/16Benfica 6 – 0 Marítimo
30/05/15Benfica 2 – 1 Marítimo
24/05/15Benfica 4 – 1 Marítimo
19/01/15Marítimo 0 – 4 Benfica
20/01/14Benfica 2 – 0 Marítimo
18/08/13Marítimo 2 – 1 Benfica
ស៊ុយអែត Allsvenskan
Falkenberg(16) Vs AIK(5)
Falkenberg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Elfsborg ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Sundsvall ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Häcken ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
AIK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Jönköpings ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Häcken ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Djurgården ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/03/16AIK 2 – 1 Falkenberg
12/09/15Falkenberg 2 – 4 AIK
04/06/15AIK 4 – 3 Falkenberg
29/07/14AIK 3 – 0 Falkenberg
20/07/14Falkenberg 4 – 1 AIK
07/10/05AIK 1 – 1 Falkenberg
ស៊ុយអែត Elitettan
Sundsvall Vs Kalmar
Sundsvall ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Växjö ៥-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sunnanå ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Älta ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Kalmar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sirius ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hovås ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Limhamn ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/08/13Sundsvall 2 – 1 Kalmar
09/06/13Kalmar 3 – 1 Sundsvall
អៀរឡង់ FAI Cup
Dundalk Vs Shelbourne
Dundalk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៥-០-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Galway ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bray ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Finn Harps ៧-០ ក្រៅផ្ទះ។
Ascoli ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Shamrock ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Cabinteely ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Drogheda ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Shelbourne 0 – 2 Dundalk
30/05/15Dundalk 5 – 0 Shelbourne
08/04/15Dundalk 1 – 0 Shelbourne
14/09/13Shelbourne 1 – 5 Dundalk
10/08/13Shelbourne 1 – 2 Dundalk
11/05/13Dundalk 1 – 0 Shelbourne
16/03/13Shelbourne 1 – 3 Dundalk
Bohemians Vs Galway
Bohemians ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Finn Harps ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Cork ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Sligo ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Galway ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dundalk ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ St. Patrick’s ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bray ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
26/03/16Galway 1 – 0 Bohemians
15/08/15Bohemians 3 – 0 Galway
19/05/15Galway 1 – 0 Bohemians
16/05/15Galway 5 – 3 Bohemians
14/03/15Bohemians 2 – 0 Galway
Derry Vs Drogheda
Derry ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ St. Patrick’s ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Finn Harps ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Cork ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Drogheda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cobh ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Athlone ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Shelbourne ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/09/15Derry 0 – 2 Drogheda
22/08/15Derry 3 – 0 Drogheda
13/06/15Drogheda 1 – 1 Derry
28/03/15Derry 3 – 0 Drogheda
17/09/14Derry 5 – 0 Drogheda
13/09/14Drogheda 2 – 2 Derry
19/08/14Drogheda 1 – 0 Derry
UCD Vs Bray
UCD ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cabinteely ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Waterford ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Cobh ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Bray ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-០-៥។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cork ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Dundalk ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Galway ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/03/16UCD 0 – 2 Bray
30/08/14Bray 2 – 0 UCD
31/05/14UCD 0 – 0 Bray
29/03/14Bray 3 – 5 UCD
08/09/13Bray 1 – 1 UCD
09/06/13UCD 4 – 5 Bray
30/03/13Bray 2 – 2 UCD
Waterford Vs Longford
Waterford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់​ Limeric ៧-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ UCD ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cabinteely ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
Longford ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 0-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Shamrock ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Wexford ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ St. Patrick’s ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/02/15Waterford 2 – 1 Longford
27/09/14Waterford 0 – 2 Longford
27/07/14Longford 3 – 1 Waterford
24/05/14Waterford 2 – 3 Longford
06/04/14Longford 0 – 0 Waterford
31/08/13Waterford 1 – 0 Longford
07/07/13Longford 2 – 1 Waterford
កូរ៉េ National League
Changwon Vs Gangneung
Changwon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Cheonan ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Gimhae ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Daejeon ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Gangneung ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Gyeongju ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Yongin ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Busan ១-០ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Changwon 0- 0Gangneung
10/10/15Gangneung 2-1 Changwon
14/08/15Changwon 0-0 Gangneung
01/05/15Changwon 0-0 Gangneung
03/09/14Changwon 2-0 Gangneung
17/05/14Gangneung 1-1 Changwon
Mokpo Vs Busan
Mokpo ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ulsan ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Yongin ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Gyeongju ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Busan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Daejeon ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Busan ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Gangneung ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Mokpo 2 – 1 Busan
03/10/15Busan 1 – 2 Mokpo
07/08/15Mokpo 1 – 2 Busan
25/04/15Busan 1 – 2 Mokpo
04/10/14Busan 1 – 1 Mokpo
01/08/14Mokpo 1 – 0 Busan ៕ ដោយ៖ណារាជ


ចែករំលែក៖