ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

GoPro កាត់បន្ថយការងារ 200-300 ដែលភាគច្រើនប៉ះពាល់ដល់ផ្នែក Drone

GoPro កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកប្រហែល 200-300 នាក់នៅសប្តាហ៍នេះ នេះបើតាម ប្រភពជិតស្និទ្ធនឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្តល់ដល់ TechCrunch ។

ការប៉ះពាល់ភាគច្រើនេះត្រូវបានប្រមូលលើផ្នែកផលិតផលតាមអាកាសរបស់ខ្លួនដែលជាផ្នែកមួយ នៃក្រុមហ៊ុនដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះ Karma drone។

នៅក្នុងលិខិតមួយទៅបុគ្គលិកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ GoPro បានពន្យល់ថាការ កាត់បន្ថយទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយ នៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលមានលក្ខណៈធំជាងមុន “ដើម្បីកែលម្អធនធានរបស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរ ជាមួយនឹងតម្រូវការអាជីវកម្ម” ។

TechCrunch ត្រូវបានជូនដំណឹងដោយប្រភពថាក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ធូរបន្ថយបុគ្គលិកដែលរងផលប៉ះពាល់នៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនឹងរក្សាពួកគេនៅលើបញ្ជីបើកប្រាក់ខែរហូតដល់ថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈទំនងជាមានគម្រោងកាន់ព័ត៌មាននេះបន្ទាប់ពីពិព័រណ៍ CES ហើយប្រហែលជាចងវាទៅនឹងរបាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលនាពេលខាងមុខដូចក្នុងករណីកន្លងមក។

ស្ថានភាពលំបាកនេះមិនមានអ្វីគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្នកដែលតាមដានសកម្មភាពរបស់កាមេរ៉ាសកម្មភាព

ក្នុងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ។ Drone Karma របស់ GoPro បានក្លាយជាការឈឺក្បាល តាំងពីដំបូងដោយគិតទាំងដែនកំណត់បច្ចេកទេសនិងការប្រមូលមកវិញជាច្រើនបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានធ្លាក់ពីលើអាកាសកាលពីចុងឆ្នាំមុន៕ ហេង លក្ខិណា