ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖
" alt="" width="1024" height="100" />" alt="" width="1045" height="100" />

Tag Archives: សុខ ខេមរា

អ្នកគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ គ្មានភាពទទួលខុសត្រូវ ករណីចុះឈ្មោះសិក្សា

ភ្នំពេញ៖គ្រាន់តែករណីចុះឈ្មោះសិក្សា ខាងការិយាល័យរដ្ឋបាលឬការិយាល័យសិក្សា​​ នៃសាកលវិទ្យាល័យបៀល ប្រាយ គ្មានភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះសិស្សបង់ប្រាក់រួចទៅហើយ ចុះទម្រាំត្រូវចំណាយប្រាក់ចូលរៀន រហូតបញ្ចប់ការសិក្សា តើការទទួលសញ្ញា ប័ត្រនោះមានតម្លៃទេ? និស្សិតមួយចំនួននាំគ្នាជជែកអំពីបញ្ហានេះ សំដៅមកលើគ្រឹះស្ថានសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ខណៈមិត្ដភក្ដិរបស់ពួកគេ បានចំណាយប្រាក់ចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងវគ្គជំនាញជាមួយគ្នា ប៉ុន្ដែការសិក្សាត្រូវបានអាក់ខាន ហើយអ្នកកាន់ការងារនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា ... Read More »