ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

WeChat មានអ្នកប្រើដល់មួយពាន់លានគណនីទូទាំងពិភពលោក

កំណើននៃគណនីភាគច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ថាមកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ អឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក

បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមចិន WeChat ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងពីការជជែកកំសាន្តជាមួយមិត្តភក្តិ ដើម្បីកក់សំបុត្រនិងការទូទាត់បានឈានដល់ 1 ពាន់លានគណនីអ្នកប្រើនៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ Financial Times ។ ចំនួននៃគណនីបង្ហាញពីភាពលេចធ្លោរបស់កម្មវិធី ទោះបីជាវាសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថា គណនីអ្នកប្រើមាន ន័យថាចំនួននៃគណនីមិនមែនបុគ្គលម្នាក់ៗទេ។ ឧទាហរណ៍អ្នកប្រើអាចចុះឈ្មោះគណនី លើសពីមួយ ហើយអាច បើកគណនីសម្រាប់ការងារនិងមួយសម្រាប់ប្រើឯកជន។

គណនី WeChat បានកើនឡើង 15,8% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Tencent ដែលជាម្ចាស់ WeChat បានរាយការណ៍នៅក្នុងខែកញ្ញា។ ដូចដែលយើងបានរាយការណ៍ពីមុន WeChat មានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃចំនួន 902 លាននាក់ហើយប្រហែល 38 ពាន់លានសារត្រូវបានផ្ញើជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើវេទិកា។

NKD-36x6_outline

ដោយបានដកស្រង់សម្តីអ្នកវិភាគម្នាក់ដែលបាននិយាយថា ភាគច្រើននៃការរីកចម្រើននៅក្នុងគណនី គឺមកពី អាស៊ីអាគ្នេយ៍ អឺរ៉ុប និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ ប្រជាជនចិនជាច្រើនដែលរស់នៅបរទេស ក៏ប្រើកម្មវិធីដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនង ជាមួយមិត្តភក្តិនិងសាច់ញាតិនៅឯផ្ទះ។ កម្មវិធី WeChat គឺជាកម្មវិធីលេចធ្លោមួយនៅក្នុងប្រទេស ចិនមួយផ្នែកដោយសារ តែរដ្ឋាភិបាលចិនបានរារាំងកម្មវិធី WhatsApp កាលពីឆ្នាំមុន ស្របពេលដែល Line និង Facebook Messenger ក៏ត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យផងដែរ៕ ហេង លក្ខិណា