ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សិក្សាយល់ដឹងអំពី បណ្តាញចល័តជំនាន់ទី៤ (4G) និងជំនាន់ទី៥ (5G) !

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ បណ្តាញចល័តជំនាន់ទី៤ (4G) និងជំនាន់ទី៥ (5G)៖

គោលបំណងនៃមេរៀននេះ គឺនាំឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹង យល់ដឹងអំពី៖

 ទិន្នភាពទូទៅនៃបច្ចេកទេសនានា និងស្តង់ដារនានា ពាក់ព័ន្ធនឹង

បណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី៤ (4G) និងបណ្តាញអនាគតបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី៥ (5G)។

 បណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី៤ (4G) និងបច្ចេកវិទ្យានៃការធ្វើបដិវត្តន៍យូរអង្វែង (LTE) , ការចេញផ្សាយ LTE ទី១០ ដល់ទី១៤ និងបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី៥ (5G)។

១) បណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី៤ (4G) និងបណ្តាញ LTE

នៅហ្សេណេវ៉ា ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២៖ 

លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកវិទ្យាចល័តជំនាន់ថ្មី (Next Generation Mobile Technologies) – IMT-Advanced ដែលត្រូវបានឯកភាពអនុម័តដាក់ឱ្យដំណើរការ ដោយសភានៃគមនាគមន៍វិទ្យុរបស់សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU)។

 សហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ (ITU) បានកំណត់ថា LTE-

Advancedនិង Wireless MAN-Advanced ដែលត្រូវអនុលោមតាមការកំណត់ផ្លូវការនៃ IMT-Advanced ដូចជា៖

 Wireless MAN-Advanced ដូចជា Mobile WiMax 2, ឬ IEEE 802.16m

3GPP LTE Advanced ដូចជា LTE Release 10, ដែលគាំពារដោយបច្ចេកវិទ្យាពីររួមមាន៖

 Paired Frequency Division Duplex (FDD) Spectrumនិង 

Unpaired Time Division Duplex (TDD) spectrum.

តម្រូវការសម្រាប់អត្រាបញ្ជូនទិន្នន័យឱ្យបានល្បឿនលឿននិងកម្រឹតបញ្ជូនខ្ពស់ជាង និងប្រសិទ្ធភាពជាងនៃការប្រើប្រាស់វិសាលគមន៍កាន់តែប្រសើរឡើង

តម្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នូវបមាណីប៉ាកែត (Packet Switched) ដើម្បីតែបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រព័ន្ធ

ប្រើប្រាស់អាជ្ញាបណ្ណហ្វ្រេកង់ស៍ ដើម្បីធានាគុណភាពសេវា

បទពិសោធន៍យូរអង្វែង (កាត់បន្ថយភាពយឺតនៃយន្តបញ្ជាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ និងកាត់បន្ថយការពន្យាពេលនៃការធ្វើដំណើរមួយជុំនៃទិន្នន័យ)

តម្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានតម្លៃថោក

ធ្វើឱ្យកាន់តែសាមញ្ញងាយស្រួលនូវស្ថាបត្យកម្មនៃសមាសធាតុបណ្តាញទាំងអស់

 ការប្រើប្រាស់ហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុ ដែលអាចបត់បែនបាន។

អត្រាប៊ីត (កាន់តែខ្ពស់)

ភាពយឺត (កាន់តែទាប)

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀត (all 3GPP and non-3GPP)

ការចែករំលែកបណ្តាញ (ដោយផ្នែក ឬ ពេញទំហឹង)

ពេញបរិបូរណ៍ទៅដោយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាយភី (បញ្ហាផលនៃ

គុណភាពសេវា និងការបូកបញ្ជូលគ្នានៃពិធីការ)

 តម្លៃទាប 

OFDMA – Orthogonal Frequency Division Multiple Access

 សេវាសោតទស្សន៍ និងគ្រោងការណ៍នៃវិទ្យុវៃឆ្លាត។

ស្ថាបត្យកម្មនៃបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី៤ (4G)៖

LTE ជាអក្សរកាត់នៃ Long Term Evolution វាជាបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់នៃការវិវត្តនៃបណ្តាញ ទូរស័ព្ទចល័ត ដែលចាប់ផ្តើមជាគម្រោងនៅក្នុង២០០៤ ដោយភ្នាក់ងារទូរគមនាគមន៍ 3GPP

ភាពជោគជ័យមិនត្រឹមតែបច្ចេកវិទ្យាស្តង់ដារ UMTS 3G ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជា CDMA-2000 ផងដែរ

រាល់គ្រឿងឧបករណ៍នៃ LTE បានបង្កើតឡើង ដើម្បីគាំពារសម្រាប់ MIMO-Multiple-Input Multiple-Output គឺជាបច្ចេកវិទ្យាឥតប្រើប្រាស់ខ្សែ ដែលប្រើប្រាស់ពហុនៃឧបករណ៍បញ្ជូន និងពហុនៃឧបករណ៍ទទួល ដើម្បីបញ្ជូននូវទិន្នន័យជាច្រើននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នា។

ផ្តល់នូវសេវា ដូចជា៖ សំឡេងលើអាយភី (VoIP) ការលំហូរពហុការផ្សាយ (Streaming Multimedia) និងការបញ្ចូលវីឌីអូ (Video Conferring)។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាននៃ LTE រួមមាន៖

+អត្រាហ្វ្រេកង់ស៍ពី 1.4MHz to 20MHzភាពចល័ត៖ 350Km/hr

+ភាពយឺត (Latency) របស់ឧបករណ៍នៃអ្នកប្រើប្រាស់របស់វា តូចជា 10ms

+តំបន់គ្របដណ្តប់សេវាពី 5 to 100Km ជាមួយការចុះបន្ទាបបន្តិចបន្ទួចក្រោយពីចម្ងាយ ៣០គ.ម

+អត្រាទិន្នន័យ DOWNLINK: 300 Mbps peak, at 20MHz , (4×4 MIMO) , UPLINK: 75 Mbps peak , at 20MHz , (4×4 MIMO)

+បច្ចេកទេស Multiplexing ៖ FDD-Frequency Division Duplexing, ទាំង Uplink ទាំង Downlink អាចឆ្លើយតបទៅដល់ពេលចរន្តត្រាហ្វិកកើត

+ឡើងខ្លាំង រីឯ TDD-Time Division Duplexing មិនអាចឆ្លើយតបទៅដល់ពេលចរន្តត្រាហ្វិកកើតឡើងខ្លាំង

+ បច្ចេកទេស Accessing ៖ OFDMA សម្រាប់ Downlink និង SC-FDMA សម្រាប់ Uplink

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាននៃ LTE រួមមាន៖ ការប្តូរតាម (Modulation)៖ 

Downlink Modulations: QPSK, 16-QAM និង 64 QAM modulation និង Uplink Modulations: QPSK 16-QAM modulation ការដាក់កូដ (Coding)៖ Turbo Code MIMO ៖ Uplink 1×2, 1×4 និង Downlink 2×2, 4×2, 4×4

ស្ថាបត្យកម្មនៃ LTE រួមមាន៖ User Equipment, E-UTRAN, eNodeB (eNB)

User Equipment (UE) មាន៖ 

Mobile Termination(MT) , 

Terminal Equipment(TE) , 

SIM , 

User Ph. No. , 

Home Network Identity , 

Security Keys

Evolved Packet Core មាន៖ 

 MME-Mobile management Entity ស្រដៀងទៅនឹង VLR នៅក្នុងបណ្តាញ GSM

 NAS Signaling Security

 Authetication

 PDN GW

 Serving GW Selection

 Packet routing & forwarding

 S5/S8 Interface

HSS-Home Subscriber Server មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង HLR នៅក្នុងបណ្តាញGSM មានតួនាទីជា Database កណ្តាល ដែលមានផ្ទុកនូវព័ត៌មានអំពីអ្នកជួលជាវ ដែលរួមមាន៖

S-GW: Serving Gateway 

Packet routing and forwarding 

S5/S8 interface

និងមានតួនាទីទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពខាងក្រៅ ដែលប្រើប្រាស់ Sgi Interface (Each PDN identified by APN) និង Deep Packet Inspection, Lawful Interception, UE IP address allocation P-GW។

២) បណ្តាញបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ទី៥ (5G) (នៅមានត)៕

ដោយ ៖ អុឹម វុត្ថា


ចែករំលែក៖