ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បច្ចេកវិទ្យាអង់ដូស្កុបវះកាត់ឆ្អឹងកងខ្នងដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយ យូប៊ីអ៊ី !

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចេកវិទ្យាអង់ដូស្កុបវះកាត់ឆ្អឹងកងខ្នងដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយ យូប៊ីអ៊ី ! UBE (Unilateral Biportal Endoscopy)!

ការវះកាត់លៀនទ្រនាប់ឆ្អឹងកងចង្កេះ (លៀនឌីស) បានឈានទៅរកទំនើបកម្មថ្មីមួយទៀត គឺការវះកាត់ដោយចោះ (អង់ដូស្កូប) នៅក្នុងមន្ទីពេទ្យកាល់ម៉ែត។ នេះជាបច្ចេកទេសមួយដែលត្រូវបានអនុវត្ត និងទទួលស្គាល់ថាជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលល្អ និងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនចំពោះអ្នកជំងឺ ពោលគឺអ្នកជំងឺឆាប់វិវត្តន៍ទៅរកស្ថានភាពល្អប្រសើរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ក) រោគសញ្ញាសំខាន់ៗនៃការគាបសរសៃឆ្អឹងកងចង្កេះមាន៖

   – ឈឺជើងម្ខាង រឺទាំងសងខាង

   – ដើរមិនបានឆ្ងាយ

   – ស្ពឹកពាក់កណ្តាលខ្លួនចុះក្រោម

ខ) បច្ចេកទេសវះកាត់ដោយចោះនេះប្រើចំពោះជំងឺ៖

   – លៀនទ្រនាប់ឆ្អឹងកងចង្កេះ (Hernie discale lombaire)

   – ការរួមតូចនៃប្រហោងឆ្អឹងកងចង្កេះ (Canal lombaire étroit)

   – ការរអិលនៃឆ្អឹងកង (Antérolisthésis)

   – ការរួមតូចនៃគម្លាតឆ្អឹងកង (Pincement discal) 

គ) អត្ថប្រយោជន៍នៃការវះកាត់ដោយចោះ៖

   – ស្នាមរបួសតូច

   – រក្សាបាននូវទម្រង់ឆ្អឹងកងខ្នងយើងបានយ៉ាងល្អ

   – បាត់បង់ឈាមតិចតួច

   – អ្នកជំងឺឆាប់វិលទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីឆាប់រហ័ស

« មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត នៅតែបន្តបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយ  ដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាព គ្រប់ស្ថានការណ៍ស្មុគស្មាញ សំដៅប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងគុណភាព សម្រាប់គ្រប់អ្នកជំងឺយើង។»

ដោយ ៖ សហការី


ចែករំលែក៖