ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

តោះស្វែងយល់ អំពី ការឈឺនៅកដៃ ចាំបាច់ត្រូវតែព្យាបាល!

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ ការឈឺនៅកដៃ ចាំបាច់ត្រូវតែព្យាបាល!

ក) មូលហេតុនៃជំងឺនេះវាធ្វើឲ្យមាន៖ 

   – ការឈឺចាប់នៅកដៃ 

   – ម្រាមដៃចាប់កាន់អ្វីៗមិនបាន

   – គាំងចលនាសន្លាក់

   – ស្វិតសាច់ដុំ

លោកអ្នកគួរតែមានការចាប់ផ្ដើមព្យាបាលដោយចលនាឲ្យបានឆាប់រហ័ស ក្នុងគោលបំណងពត់ចលនាសន្លាក់កដៃដែលគាំង បង្កើនចលនាកដៃនិងម្រាមដៃ ការចាប់កាន់វត្ថុផ្សេងៗ និងស្ដារចលនាការងារប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ ដែលអាចបម្រើការងារបានដូចធម្មតា។ 

ខ) វិធីព្យាបាល៖

   – ព្យាបាលដោយស្អំសរសៃម៉ាស៊ីន Micro Thermy

   – ព្យាបាលដោយម៉ាស៊ីន Ultrasound

   – ព្យាបាលដោយបន្ទន់ជាលិកាសាច់ដុំដែលជាប់ស្អិត

   – ព្យាបាលពត់សន្លាក់កដៃ

គ) តើត្រូវធ្វើចលនាលំហាត់ដោយខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ?

   – ការបត់និងលា កដៃ 

   – ត្រឡប់បាតដៃផ្កាប់និងផ្ងារ 

   – ប្រអប់ដៃងាកទៅខាងមេដៃ និងទៅខាងកូនដៃ

   – ទាញពន្លាតដោយបត់កដៃ

   – ទាញពន្លាតដោយច្រត់កដៃ

   – ចលនាបត់លាម្រាមដៃ 

ការតាមដាន ការពិគ្រោះ ការពិនិត្យព្យាបាល ការស្ដារចលនាប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញ ជាមួយគ្រូពេទ្យព្យាបាលដោយចលនាជាការចាំបាច់។ ដូចនេះ នៅពេលលោកអ្នកមានបញ្ហាឈឺនៅកដៃ លោកអ្នកគួរតែអញ្ញើញទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញព្យាបាលដោយចលនានៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត ដើម្បីទទួលការព្យាបាល និងការណែនាំលម្អិតបន្ថែមពីបញ្ហានេះ៕

ដោយ ៖ សិលា


ចែករំលែក៖