ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ ៖ ខ្ញុំបំភ្លឺបន្ថែម អ្វីទៅជាទម្រង់នៃ «របាយការណ៍វាយតម្លៃ»?

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៍មានកម្ពុជា (ស.ស.ស.ក) លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ នៅរសៀលថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហោះលើ Facebook ផ្លូវការ របស់លោកបំភ្លឺបន្ថែម អ្វីទៅជាទម្រង់នៃ «របាយការណ៍វាយតម្លៃ»? ក្នុងនោះលោកបានគូសបញ្ជាក់ថា៖ ស្របពេល ស.ស.ស.ក កំពុងរៀបចំបង្កើត «គណៈកម្មាធិការកម្ពុជា វាយតម្លៃសេរីភាពសារព័ត៌មាន» ខ្ញុំបំភ្លឺបន្ថែម អ្វីទៅជាទម្រង់នៃ «របាយការណ៍វាយតម្លៃ»?។
លោក ហ៊ុយ វណ្ណៈ ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៍មានកម្ពុជា (ស.ស.ស.ក) បានបន្តថា៖
១- គេគប្បីយល់ថា របាយការណ៍វាយតម្លៃ ដែលមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ គឺត្រូវតែចេញពីការប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យ ដែលមានអាយុកាលកំណត់ នៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើរបាយការណ៍, មិនមែនចេញពីទស្សនៈនោះឡើយ។ របាយការណ៍បែបគោលនយោបាយដើម្បីកែលម្អ គឺត្រូវតែមានទម្រង់ជាការស្រាវជ្រាវបែបបរិមាណទិន្នន័យ “quantitative research paper”។
២- ឯកសាររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវគឺមាន២ទម្រង់៖ បែបបរិមាណ និង បែបគុណភាព (qualitative and quantitative research methodology)។ ប៉ុន្តែ នៅក្នុងរបាយការណ៍វាយតម្លៃ គឺត្រូវយកទម្រង់បែបបរិមាណជាគោល។ ទម្រង់ធ្វើរបាយការណ៍នេះ គេប្រើសម្រាប់ការធ្វើប្រជាសាស្ត្រ, ការស្ទង់មតិ, ទីផ្សារ និងធ្វើគោលនយោបាយ។ របាយការណ៍នីមួយៗ មានសុពលភាពមិនយូរជាង៥ឆ្នាំ គឺទិន្នន័យនឹងផុតតម្លៃ។
៣- ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍បែបវាយតម្លៃបាន ក្រុមការងារសកម្ម នឹងត្រូវតាមដានជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បី ចងក្រងទិន្នន័យតាមផ្នែក, រៀបបញ្ជីបញ្ហា, និងចុះសម្ភាសន៍ដល់កន្លែង ដើម្បីយកទិដ្ឋន័យពិត។ ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីសារព័ត៌មាន៖ គេត្រូវមានទិន្នន័យជាក់លាក់ថាតើក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ មានការចុះបញ្ជីប៉ុន្មាន? មានបណ្តឹងប៉ុន្មាន? មានអំពើហិង្សាប៉ុន្មាន? មានការទាមទារឲ្យកែតម្រូវប៉ុន្មាន? ធម្មជាតិនៃដំណើររឿងជាអ្វី? អ្នកសរសេររបាយការណ៍ ត្រូវពឹងទាំងស្រុងលើទិន្នន័យនេះ។ ទស្សនៈ ស្ទើតែគ្មានតម្លៃសម្រាប់ការធ្វើរបាយការណ៍បែបប្រជាសាស្ត្រនោះទេ។ អ្នកស្រាវជ្រាវ អាចពន្យល់ថែមអំពីវិធីសាស្ត្រចងក្រងរបាយការណ៍បែបនេះ៕

 

ដោយ៖ សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖