ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ទូតកម្ពុជា៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដាក់វិធានការក្នុងការផ្អាកទិដ្ឋាការចូលប្រទេសជប៉ុន នៅទូទាំងពិភពលោក

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងការផ្អាកទិដ្ឋាការចូលប្រទេសជប៉ុន នៅទូទាំងពិភពលោក (រួមទាំងកម្ពុជា) ជាបណ្ដោះអាសន្ន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃកូវីដ១៩ ហើយការផ្អាកនេះបានចូលជាធរមាននៅម៉ោង ០០៖ ០០ ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។
សូមអានសេចក្តីជូនពរ របស់ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ទាំងស្រុង៖


ចែករំលែក៖