ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ចំនួនអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជូនព័ត៍មានដល់សាធារណជន ដូចខាងក្រោមនេះ៖

Ministry of Health (MoH) would like to inform the public as the following:

ចំនួនអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១ ៖
(Number of people voluntary for Covid-19 vaccination (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) from 10 – 18 February 2021):

១. សរុបអ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ៖ ៤៦៦៩នាក់ (ស្រី ១៧២២នាក់) ។
(Number of voluntaries came for vaccination from 10 – 18 February 2021: 4669 persons (Female: 1722)

២. អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច៖ ៣៨០៣នាក់ (ស្រី ១២៥៩នាក់)។
(Number of people vaccinated: 3803 persons (Female: 1259)

៣. អ្នកដែលគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាត្តឲ្យចាក់៖ ៨៦៦នាក់ (ស្រី ៤៦៣នាក់)។
(Number of people not allow for vaccination due to health-related problems: 866 persons (Female: 463)។ នេះជាការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១
H.E. Dr. Or Vandine Secretary of State and Spokesperson of MoH of Cambodia៕

ដោយ៖ សិលា


ចែករំលែក៖