ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ចំនួនអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពីថ្ងៃទី១០ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ សរុប ៩១០៣៥នាក់

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ នៅទាបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជូនព័ត៌មានដល់សាធារណជន ដូចខាងក្រោមនេះ៖

Ministry of Health (MoH) would like to inform the public as the following:
ចំនួនអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) ពីថ្ងៃទី១០ កុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
និង (COVISHIELDTM) ពីថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
(Number of People Volunteering for Covid-19 Vaccination (Sinopharm Beijing Institute of Biological Products) from 10 February– 08 March 2021
and (COVISHIELD) from 04 March – 08 March 2021)

១. សរុបអ្នកមកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ៖ ៩១០៣៥នាក់ (ស្រី ២៧៣៧៦នាក់) ។
(Number of volunteers coming for Covid 19 vaccination from 10 February– 08 March 2021: 91035 persons (Female: 27376)

២. អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួច៖ ៧៧៩៦៣នាក់ (ស្រី ២១៧០១នាក់)។
(Number of people vaccinated: 77963 persons (Female: 21701)

៣. អ្នកដែលគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យចាក់៖ ១៣០៧២នាក់ (ស្រី ៥៦៧៥នាក់)។
(Number of people not allowed for vaccination due to health-related problems: 13072 persons (Female: 5675)។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់អោយដឹងពី
លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា
H.E. Dr. Or Vandine Secretary of State and Spokesperson of MoH of Cambodia ៕

ដោយ៖ សិលា


ចែករំលែក៖